URGUP

Nevşehir'in 20km. doğusunda yeralan bu ilçe Kapadokya'nın önemli merkezlerindendir. Selçuklu Dönemi'nde de önemli bir yerleşim yeri olan Ürgüp, bu dönemde 'Başhisar' olarak anılırdı. Damat İbrahim paşa, Ürgüp'ün sokak ve meydanlarına mermer çeşmeler ve kitabeler yaptırtmıştır. Çeşmelerin kitabelerini ayrı ayrı şairlere yazdırmış, İstanbul'un ünlü taş ustalarına, çeşme mermerlerine kazıtmıştır. 19. yüzyıla ait yazılı belgelerde 70 cami, 5 kilise, 11 kütüphane bulunduğundan bahsedilmektedir.

Ürgüp'te bulunan Selçuklu ve Osmanlı eserleri, Altı Kapılı Türbe, Kılıçarslan Türbesi, Ürgüp'ün Taşkınpaşa köyünde bulunan Taşkınpaşa Medresesi, Cami ve Türbesi'dir.

Ürgüp civarındaki Pancarlık Vadisi, Üzengi vadisi ve Keşlik vadisi hem tarihi, hem de doğal değerleri olan vadilerdir.

GO CAPPADOCIA
REZERVASYON
info@cappadociaonline.com
Phone:+90 (384) 219 22 99
Fax:+90 (384) 219 22 91