ÇAVUŞİN

Çavuşin
Göreme- Avanos yolu üzerinde, Göreme’ye 2 km uzaklıkta olan Çavuşin’in ne güzel izlenebildiği yer, Vaftizci Yahya Kilisesidir… Bölgenin en eski kilisesi olarak kabul gören ve 5. yy’a tarihlenen bu yapı, şimdi fazlası ile aşınmış olan, bölgede çok fazla örneği olmayan büyük avlusu ile tanınmaktadır.

Hristiyan misyoner ve cemaatler tarafından iskân edilen Eski Çavuşin bugün harabe durumundadır. Çavuşin’e çok yakında bulunan Güllüdere’de ise 5 tane kilise günümüze kadar gelmiş olup, bunlardan Haçli Kilise, Arap Süvarilerine karşı savunmada kullanılmıştır.

Cavuşin Kilisesi ( Nicephorus Phocas)
Beşik Tonoz örtülü, tek nefli, üç apsisli bu kilise Göreme – Avanos yolu üzerinde Göreme’ya 2.5 kilometre uzakta bulunmaktadır. 10. Yy’a tarihlenen kilisenin giriş bölümü zaman içinde aşınarak yıkılmıştır.
İçerideki zengin ikonalar arasında;
Tonozda: Meryem’e Müjde, Ziyaret, Meryem’in sınanması, Mısır’a Kaçış, Hz. Yusuf’un Rüyası, Kutsanma ve Havarilerin görevlendirilmesi, Bilge Kralların Tapınması, Masumların Katli, Elizabet’in Kaçışı yer almaktadır.
Batı Duvarında: Hz. Meryem ve Hz. Yusuf, Betlehem’e yolculuk, Doğum, Son akşam yemeği, Yahuda’nin ihaneti, Hz. İsa’nın dirilişi sahneleri görülmektedir.
Kuzey Duvarında: Hz. İsa’nın yargılanması, Haç Yolu, Çarmıha Gerilme, Hz. İsa’nın ölümü sahneleri bulunur.
Güney Duvarında: Kudüs’e giriş, Lazarus’un diriltilmesi, Kör adamın iyileştirilmesi, Çarmıhtan indiriliş, Mezarlıktaki Kadınlar freskleri göze çarpar.

Ayrıca, apsiste Hz İsa’nın başkalaşımı ve Kuzey Apsiste ise İmparator Nicephorus Phocas ve ailesi dikkat çekmektedir…

GO CAPPADOCIA
REZERVASYON
info@cappadociaonline.com
Phone:+90 (384) 219 22 99
Fax:+90 (384) 219 22 91