KIRKDAMALTI KİLİSESİ ( Aziz George Kilisesi)

Düzensiz çokgen planlı, tek nefli, düz tavanlı olarak düzenlenen yapının apsisi zaman içinde çökmüştür… Nişlerde ve zeminde mezarlar bulunmaktadır ve kuzeydoğu nişindeki yazıta göre, kilisenin banisi, Tamara adında bir Gürcü Prensesi olup, kilise arazisini de bağışlayan kişidir…

Kilisedeki başka bir mezarındaki yazıtta ise “ Ruhumuzu, dindar bir adamın ruhu gibi günahlardan arındır… kulunuz” yazmaktadır. Bu farklı kilisenin yapımı, 13. yy sonlarında, Selçuklu Sultanı 2. Mesud ve Bizans İmparatoru 2. Andronikos zamanın tarihlenmektedir.

Sahneler:
Yıkılmış olan Apsisten başlayarak; Yakarış, Doğum, İsa’nın başkalaşımı, Çarmıha Gerilme, Göğe Yükseliş, Meryem Ana’nın Uykusu ( Ölümü), Aziz George Övgü ve azizlerin portreleri göze çarpmaktadır…

GO CAPPADOCIA
REZERVASYON
info@cappadociaonline.com
Phone:+90 (384) 219 22 99
Fax:+90 (384) 219 22 91