KOKAR KLİSE

Tek nefli, beşik tonozlu bu kilisenin bugünkü girişi, yıkılmış olan apsis bölümündendir… Nefin biraz ilerisinde ise gömü alanı bulunmaktadır… 9. yy’a tarihlenen kilisenin iç süslemesinde kullanılan renkler canlılıklarını hala koruyabilmiştir. Duvarda tezyin edilmiş olan büyük haç ve haçın ortasında, kutsal teslisi sembolize eden el figürü ve renkleri ile dikkat çekicidir.

Sahneler: Yakarış, Meryem’e Müjde, Ziyaret, Meryem’in sınanması, Doğum, Fırında 3 genç adam, Mısır’a kaçış, Son Akşam yemeği, Yahuda’nın ihaneti, Çarmıha gerilme, Boş mezardaki Kadınlar, Göğe yükseliş, Gömülme, Havarilerin Kutsanması ve Aziz resimleri…

GO CAPPADOCIA
REZERVASYON
info@cappadociaonline.com
Phone:+90 (384) 219 22 99
Fax:+90 (384) 219 22 91