KIZLAR MANASTIRI

Müzenin girişinin solunda kalan, 6-7 kattan oluşan büyük kaya kütlesi Rahibe Manastırı ya da daha çok bilinen adıyla Kızlar Manastırı olarak bilinmektedir. Yemek salonu, mutfak ve birkaç odadan oluşan ilk kat ile beraber, ikinci katta bulunan harap olmuş şapel, halen ziyaret edilebilecek durumdadır. Üçüncü katta, bir tünelle ulaşılan kilise haç planlı olup, dört sütunla desteklenen kubbeye ve üç apsise sahiptir. Ana apsiste bulunan templon Göreme kiliselerinde nadiren karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca, kaya üzerine resmedilmiş İsa'nın acısını sembolize eden kırmızı renkteki freskte görülebilmektedir.Katlar arasındaki bağlantılar, tüneller ve tehlike zamanında kapatılmak üzere kullanılan, yer altı şehirlerinden tanıdığımız değirmentaşı kapılar ile sağlanmaktaydı. Bu geçişleri sağlayan tünellerin zamanla aşılmasından dolayı sadece bazı alt katlar gezilebilmektedir.GO CAPPADOCIA
REZERVASYON
info@cappadociaonline.com
Phone:+90 (384) 219 22 99
Fax:+90 (384) 219 22 91